Enzo Mari – Atollo

Enzo Mari:
"Atollo fruit bowl", 1965