ONA Overview

Vandasye ONA Coat Rack

COAT RACK / 2008 / collapsible / Polyamid, Pine, Aluminum

Vandasye ONA Chair

CHAIR / 2008 / Polyamid, Pine, Plywood

DESK-TABLE / 2008 / Polyamid, Plywood, Fir