Pio Manzù – Parentesi

Written on 12/15/2008 – 12:39 | by admin |

Pio Manzù and Achille Castiglioni: "Parentesi", 1971