Pio Manzù – Parentesi

Written on 12/15/2008 – 12:39 | by admin |

Pio Manzù and Achille Castiglioni: "Parentesi", 1971

Achille Castiglioni – Mezzandro

Written on 07/14/2008 – 15:54 | by admin |

Achille and Pier Giacomo Castiglioni: "Mezzandro" Stool, 1957 >, >